तपाईले कोसँग विवाह गर्नुभयो?

‘विवाहले तपाईको जीवन बनाउन पनि सक्छ बिगार्न पनि सक्छ। यसले तपाईलाई माथि पनि पु¥याउन सक्छ, तल पनि झार्न सक्छ। यसले तपाईको चरित्रको हर चरणको आनन्द दिन सक्छ, या तपाईलाई गम्भीर विफलता तर्फ ढकेल्न सक्छ। यो एक खतरनाक गल्ती हो कि धेरै पुरुष वा महिलाले विवाहित जीवनको समस्याहरुको बारेमा कुनै प्रकारको सहि निर्देशन प्राप्त गर्छन्।’ एक राम्रो विवाहले तपाईको जीवनलाई राम्रो बनाउँछ, गुड...  विस्तृतमा